Ondervoeding bij ouderen

 

Van de thuiswonende 65-plussers in Nederland is zeker tien procent ondervoed, meldt de NOS. Dat blijkt uit drie onderzoeken van de Vrije Universiteit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Ondervoeding bij ouderen werd niet eerder in kaart gebracht.

 

Volgens het onderzoek is een oudere ondervoed als hij of zij het afgelopen jaar meer dan vier kilo is afgevallen en honger- en vermoeidheidsverschijnselen vertoont. Als de diagnose van ondervoeding is gesteld komt een diëtist langs, die een schema opstelt om de oudere weer op gewicht te brengen.

 

Hoogleraar Marjolein Visser, verbonden aan het Institute of Health Sciences van de VU, zegt tegenover NOS.nl dat ze de percentages hoog vindt en wil dat er meer gedaan wordt om ondervoeding tegen te gaan. Volgens Visser ligt het percentage ondervoede ouderen in instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen hoger, namelijk tussen de 18 en 33 procent. Relatief is het probleem daar dus groter, maar in absolute getallen niet. 95 procent van de Nederlandse ouderen woont namelijk thuis.

 

Bij ouderen die thuiszorg ontvangen ligt het percentage ondervoeding op 35 procent. Volgens Visser is dat logisch: „Het is een kwetsbare groep. Die ouderen zijn vaak chronisch ziek of ze hebben psychische problemen waardoor ze te weinig eten.” Als redenen voor ondervoeding noemt Visser een depressie of rouwverwerking, maar ook pijn die ouderen bij het eten kunnen hebben vanwege een slechtzittend kunstgebit.

 

© 2012, nrc.next

Advertenties

BrainstormHeaven.com

Wat zou het toch geweldig zijn als je samen met vrienden en collega’s online kon brainstormen. Via duidelijke formats kun je openbaar of in een gesloten deel brainstormen, all over the world, met je LinkedIn vrienden, je Facebookvrienden en Twitter connecties. Wil je je eigen gesloten brainstorm, dan vraagt BrainstormHeaven je lid te worden. Via de site en via de BrainstormHeaven app, beschikbaar voor Iphone en Android via Google Play.

Ondervoeding op een dag-dagelijkse manier aangepakt

Robert Mulders

Wageningen Universiteit en ziekenhuis Gelderse Vallei gaan de strijd aan met ondervoeding bij ouderen en patiënten. Het bedrijfsleven is ingeschakeld om nieuwe, verrijkte voedingsproducten te ontwikkelen. Ook mkb-ondernemers doen mee.

Nederland is een rijk land, maar aan de cijfers af te lezen lijken het Afrikaanse toestanden in de ziekenhuizen. Een op de vijf patiënten is ondervoed, de helft loopt het risico ondervoed te raken. Oorzaak: zieke lichamen hebben meer energie en voedingsstoffen nodig, terwijl door gebrek aan eetlust en smaakverlies veel patiënten juist minder gaan eten.

Het probleem kost jaarlijks naar schatting € 1,7 mrd aan langere opnameduur en herstelbehandelingen.Genoeg aanleiding voor Ziekenhuis Gelderse Vallei om het probleem bij de kop aan te pakken. Het project Cater with Care, dat onlangs van start is gegaan, beoogt voeding voor herstellende patiënten te verrijken en tegelijkertijd lekker eetbaar te houden. Vijf bedrijven is gevraagd die producten te ontwikkelen. Naast ketchupfabrikant Heinz en vleesbedrijf Van Drie Groep zijn dat drie mkb-bedrijven: Nizo Food Research, fruitsappenmaker Pure4You en brood- en snackmaker Carezzo. De bedrijven dragen € 1,8 mln bij aan het budget van ruim € 4 mln.

Het eerste resultaat is nu opgeleverd: brood met een hoog eiwitgehalte, 11 gram per twee sneeën in plaats van de gebruikelijke 5,5 gram. De juiste textuur vinden was een uitdaging, zegt directeur Fred Bergmans (61) van Carezzo. ‘Verrijkt brood is al heel snel compact. Ballerig, rubberachtig. Gewoon geen lekker brood. We zijn er nu in geslaagd om het luchtig en lekker te maken.’ Bergmans ontwikkelt het brood met het European Bakery Innovation Centre, onderdeel van bakkerijgrondstoffenleverancier Sonneveld.

Bergmans’ carrièretreintje passeerde een niet gering aantal stations in de voedingssector: via Mars, Peijnenburg en Kraft Foods belandde hij bij snoepjesfabrikant Van Melle, alvorens in 2002 voor zichzelf te beginnen. Hij adviseert klanten over de marktintroductie van nieuwe producten. Zijn verwachtingen rond het proteïnebrood zijn hoog: hij is in gesprek met verpleeghuizen in Noord-Brabant om ook bij hen het brood te testen. Met Gelderse Vallei onderhandelt hij nu over de prijs.

Pure4You, een joint-venture van de Brabantse voedingsbedrijven CH Food en Van Rijsingen, sleutelt ondertussen aan met proteïne en voedingsstoffen verrijkte ‘tussendoortjes’: fruitsappen, soepen en zuiveldranken. Directeur Wim van Cuijk (51) verwacht dat het project gunstig zal uitpakken voor de totale verkoop. ‘Als we dit goed aanpakken, kunnen we op termijn ook onze normale soepen en sappen aan zorginstellingen leveren. En andersom ook. Onze langetermijndoelstelling is dat onze verrijkte producenten ook in de retail terechtkomen, waar we nu al aan leveren.’ Door de vergrijzing zal volgens Van Cuijk ook buiten de ziekenhuizen en zorginstellingen de vraag naar verrijkte voeding toenemen.

Kennisbedrijf Nizo Food Research zal zowel Pure4You als Carezzo en Heinz adviseren over de technologie die erbij komt kijken om voedsel te verrijken. Je kunt wel extra eiwitten in voeding stoppen, maar dit mag niet ten koste gaan van de houdbaarheid en kwaliteit. ‘De producten moeten ook nog eens keer lekker zijn’, voegt businessmanager Koos Oosterhaven eraan toe.

Het valt op dat Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit drie kleinere bedrijven hebben ingeschakeld om voedingproducten te ontwikkelen. Bedrijven die niet de grote financiële buffers hebben van voedingmultinationals als Wessanen, Unilever of Campina. ‘We hebben met multinationals gesproken’, zegt zegsvrouwe Menrike Menkveld. ‘Maar om verschillende redenen doen ze nu niet mee. Ze hebben soms andere agenda’s, of ze weten nog niet wat ze willen met de ouderenmarkt. Ze maken natuurlijk liever producten voor jonge, gezonde mensen.’ Grote producenten willen nog niet instappen in een kleinschalig project waarvan de uitkomst nog onduidelijk is, vermoedt Bergmans. ‘Het is vaak een rol die mkb’ers wél op zich willen nemen.’

Blijft de vraag wie het verrijkte voedsel, dat vanwege hogere productiekosten duurder is, gaat betalen. Ziekenhuizen en zorginstellingen zullen de rekening vermoedelijk doorschuiven naar de premiebetaler. Bergmans wijst erop dat het terugdringen van ondervoeding geld kan opleveren. ‘Er is nog maar één studie gedaan, in Maastricht. Maar daaruit blijkt dat iemand die ondervoed is een zorginstelling drie keer meer kost dan iemand die dat niet is.’ Van Cuijk hoopt niet dat verrijkte voeding buiten het zorgpakket zal vallen. ‘Als mensen het zelf moeten betalen komt dat de groei van deze markt niet ten goede.’

KADER
Het project Cater with Care is een publiek-private samenwerking tussen ziekenhuis Gelderse Vallei en vijf voedingsbedrijven. Naast Sodexo, Heinz en Van Drie Groep doen drie mkb-bedrijven mee: Nizo Food Research, Pure4You en Carezzo. Financiering komt vooral uit subsidies (€ 2,5 mln). De partners dragen zelf ruim € 1,8 mln bij.

De blog van gribling365

Dit is de blog van gribling365. Een door Francesco Gribling in februari 2012 opgerichte bedrijf.

gribling365 helpt organisaties bij het vinden van hun nieuwe horizon.

En blogt over Blue Ocean strategieen, leiderschap, mooie retailconcepten en over nog veel meer andere zaken waar gribling365 zich graag over verwondert.